De destructie van corruptie….

De onrechtvaardigheid van de prijsverhogingen.

Het is godsgeklaagd dat we nu opgescheept worden met prijsverhogingen waar we er part noch deel aan hebben gehad!

Advertenties

De lessen de schrijversvakschool

Waren heel verlichtend en helder. Een eye opener, for sure. Nu ben ik, dankzij haar instructies, mijn eigen blog te beheren.Althans dat is de bedoeling. De vaardigheid moet nog komen, maar ik heb goede hoop!